Obecní zřízení v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obecní zřízení v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Monika
dc.contributor.author Štěpanovská, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:26:01Z
dc.date.available 2012-03-10T00:26:01Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16635
dc.description.abstract Práce poskytuje souhrn obecných informací o obcích v České republice, objasnění postavení a dělení obcí, charakterizuje působnost obcí a jejich orgánů, zejména zastupitelstev, rad, výborů zastupitelstev a komisí rad. Praktická část poskytuje informace o statutárních městech Olo-mouc, Přerov, městyse Dřevohostice, analýzu zastupitelstev a rad těchto obcí, na základě do-tazníků analýzu výborů zastupitelstev a komisí rad. Výstupní doporučení jsou předpokladem zvýšení efektivnosti činnosti výborů a komisí. cs
dc.format 90 cs
dc.format.extent 1263639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject zastupitelstvo obce cs
dc.subject rada obce cs
dc.subject výbor zastupitelstva obce cs
dc.subject komise rady obce cs
dc.subject Municipality en
dc.subject local council en
dc.subject town council en
dc.subject local council commitee en
dc.subject town council commission en
dc.title Obecní zřízení v ČR cs
dc.title.alternative Local Government in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dutko, Petr
dc.date.accepted 2011-06-02
dc.description.abstract-translated This disertation presents an overview of general information on municipalities in the Czech Republic, including their status and classification. It also describes their governance, including local councils and commissions, local council commitees and town council commissions. The practical part applies the framework defined earlier to the cases of the statutory city of Olo-mouc and Prerov and the town of Drevohostice. It analyses municipal boards and town coun-cils based on questionnaire answers from the relevant officials. The final recommendations look at ways of making the boards and councils more effective. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 20938
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
štěpanovská_2011_dp.pdf 1.205Mb PDF View/Open
štěpanovská_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
štěpanovská_2011_op.pdf 425.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account