Historický vývoj značky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Historický vývoj značky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla cs
dc.contributor.author Vlková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:20:19Z
dc.date.available 2012-03-10T01:20:19Z
dc.date.issued 2011-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16697
dc.description.abstract Práce se zabývá především analýzou vybraných prvků corporate design a jiných faktorů, které ovlivňovaly a ovlivňují postoj cílové skupiny ke značce a jejímu pojetí. Teoretická část definuje a objasňuje jednotlivé prvky corporate design, historie, komunikace a chápání značky, což je potom uplatněno v analýze zvoleného produktu. Praktická část se kromě zmíněného taktéž zaměřuje na postoj cílové skupiny k aktuální komunikaci. cs
dc.format 64 s. (82 568 znaků) cs
dc.format.extent 1831238 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject značka cs
dc.subject historie cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject Becherovka cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject typografie cs
dc.subject barevnost cs
dc.subject obalový design cs
dc.subject archetyp cs
dc.subject storytelling cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject ochranná známka cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject brand en
dc.subject history en
dc.subject development en
dc.subject Becherovka en
dc.subject corporate design en
dc.subject logotype en
dc.subject typografy en
dc.subject colour en
dc.subject packing design en
dc.subject archetype en
dc.subject storytelling en
dc.subject communication mix en
dc.subject trademark en
dc.subject research en
dc.title Historický vývoj značky cs
dc.title.alternative Historical Developement of the Brand en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš cs
dc.date.accepted 2011-05-27 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals mainly with the analysis of various aspects of the corporate design and other factors which has influenced and still influences the attitude of the target group towards the brand and its concept. The theoretical part defines and explains particular aspects of the corporate design, history, communication and apprehension of the brand. These theoretical findings are applied in practice in the analysis of the chosen product. The practical part also concentrates on the attitude of the target group towards the actual communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18783
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vlková_2011_bp.pdf 1.746Mb PDF View/Open
vlková_2011_vp.doc 122Kb Microsoft Word View/Open
vlková_2011_op.doc 125Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account