Analýza vlivu přímých zahraničních investic na trh práce ve Středočeském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vlivu přímých zahraničních investic na trh práce ve Středočeském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Havlíčková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:54:36Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1672
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice nezaměstnanosti a přímých zahraničních investic v ČR. PZI mohou být řešením vzniku nových pracovních příležitostí, otevření přístupu na zahraniční trhy, přenosu vyspělejších technologií či zavádění efektivnějších výrobních postupů. Největší zahraniční investicí byla ve Středočeském kraji investice automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. Hlavním smyslem práce bylo zhodnocení významu této investice pro Středočeský kraj. cs
dc.format 47s., 12 s.obr. příloh. cs
dc.format.extent 1457363 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject přímé zahraniční investice cs
dc.subject investice na zelené louce cs
dc.subject investiční pobídky cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject globalization en
dc.subject foreign direct investment en
dc.subject green field investment en
dc.subject investment incentive en
dc.title Analýza vlivu přímých zahraničních investic na trh práce ve Středočeském kraji cs
dc.title.alternative Analyzing impact of foreign direct investment on labour market in Central Bohemia region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis is to explore the matter of unemployment and foreign direct investment in the Czech Republic. The foreign direct investment can solve the problem of creating new job opportunities, opening the access to foreign markets, transfer of advanced technologies or introducing effective industrial processes. The biggest foreign investment was the investment of the motor car company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. in Central Bohemia region. The main point of the thesis was to evaluate the importance of this investment for Central Bohemia region. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2173
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
havlíčková_2006_bp.pdfBlocked 1.389Mb PDF View/Open
havlíčková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
havlíčková_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account