Zkoumání pravosti listin a ručního písma z hlediska identifikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkoumání pravosti listin a ručního písma z hlediska identifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skočík, Petr cs
dc.contributor.author Miroš, David cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:54:53Z
dc.date.available 2012-03-10T01:54:53Z
dc.date.issued 2011-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16756
dc.description.abstract Tato práce podává ucelený obsah informací o zkoumání ručního písma z hlediska identifikace pisatele. Teoretická část se zabývá možnostmi expertizy ručního písma. Je zde uvedena historie písma a jeho zkoumání. Dále pak metody zkoumání písma, individuálnost psaného projevu a podmínky ovlivňující tvorbu písma. Důležitou částí je biomechanický obsah ručního písma. V neposlední řadě je zde kapitola o zkoumání pravosti listin. V druhé části se tato práce zabývá snahou o ověření aplikací metod pro zkoumání ručního písma, a to způsoby popsanými v teoretické části. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 2630231 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject handwriting en
dc.subject expertise en
dc.subject documents en
dc.subject identification en
dc.subject ruční písmo cs
dc.subject expertíza cs
dc.subject listiny cs
dc.subject identifikace cs
dc.title Zkoumání pravosti listin a ručního písma z hlediska identifikace cs
dc.title.alternative Examination of the authenticity of documents and handwriting in terms of identification<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This paper gives a comprehensive examination of the information content of the handwriting for the identification of the sender. The theoretical part deals with the possibilities of handwriting expertise. We will learn the history of writing and research. Furthermore, methods of research writing, writtenexpression and individuality conditions affecting the typeface. The important part is thecontent of biomechanical handwriting. Last but not least, there is a chapter examiningthe authenticity of documents. In the second part of this work deals with an attempt to verify the application of methods for the study of handwriting, and in ways described in the theoretical part. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21359
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
miroš_2011_bp.pdf 2.508Mb PDF View/Open
miroš_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
miroš_2011_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account