Modelování procesu vyfukování fólie s využitím variačního počtu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování procesu vyfukování fólie s využitím variačního počtu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Kolařík, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:55:55Z
dc.date.available 2010-07-13T22:55:55Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1675
dc.description.abstract Bylo provedeno ohodnocení vlivu procesních podmínek, designu vytlačovací hlavy a materiálových charakteristik polymeru na stabilitu procesu vyfukování, a to pro Newtonskou taveninu za předpokladu izotermálních podmínek. Za tímto účelem byl použit nedávno navržený model [Zatloukal, M., Vlcek, J.: J. Non-Newtonian Fluid Mech. 123, p. 201-213, 2004; Zatloukal, M., Vlcek, J.: J. Non-Newtonian Fluid Mech. 133, p. 63-72, 2006] a teoretické predikce byly porovnány s odpovídajícími experimentálními daty. Bylo zjištěno, že predikce modelu jsou v dobré shodě s experimentální realitou. cs
dc.format 74 s., 1 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3018538 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vyfukování cs
dc.subject vytlačování cs
dc.subject polymer cs
dc.subject modelování polymerních procesů cs
dc.subject stabilitní analýza cs
dc.subject Blown film en
dc.subject extrusion en
dc.subject polymer en
dc.subject modeling of polymer processing en
dc.subject stability analysis en
dc.title Modelování procesu vyfukování fólie s využitím variačního počtu cs
dc.title.alternative Modeling of the film blowing process by using variational principles en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mavridis, Harry
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The effect of processing conditions, die design and material characteristics on the stability of the film blowing process for the isothermal Newtonian melt has been investigated theoretically by the recently proposed Zatloukal-Vlcek model [Zatloukal, M., Vlcek, J.: J. Non-Newtonian Fluid Mech. 123, p. 201-213, 2004; Zatloukal, M., Vlcek, J.: J. Non-Newtonian Fluid Mech. 133, p. 63-72, 2006] and the theoretical predictions were compared with the corresponding experimental data. It has been found that the model predictions are in good correspondence with the experimental reality. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2992
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kolařík_2006_bp.pdf 2.878Mb PDF View/Open
kolařík_2006_vp.pdf 52.84Kb PDF View/Open
kolařík_2006_op.pdf 758.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account