Knihy a typografie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Knihy a typografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blažek, Filip
dc.contributor.author Pecina, Martin
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:18:15Z
dc.date.available 2012-03-10T02:18:15Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16780
dc.description.abstract Práce je pokusem o příspěvek k prakticky neexistujícímu žánru --- zabývá se procesem tvorby knih z pohledu knižního úpravce. Přináší eseje o čtení, knihomilství, knize i knihovnách, ale zároveň funguje jako praktická příručka, užitečná při navrhování beletrie, poezie i odborné literatury. Obsahuje kapitoly o faktorech, které obvykle (jsou-li provedeny profesionálně) zůstávají čtenáři skryty. Práce se věnuje čitelnosti, sazbě, kombinování písem a ilustrací, volbě materiálů i drobným typografickým detailům, podstatně ovlivňujícím chápání textu. cs
dc.format 174 s. (242000 zn. vč. příloh) cs
dc.format.extent 98191341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Čtení cs
dc.subject psaní cs
dc.subject knihy cs
dc.subject písmo cs
dc.subject typografie cs
dc.subject knižní grafika cs
dc.subject kombinování písem cs
dc.subject mikrotypografie cs
dc.subject čitelnost cs
dc.subject knižní písmo cs
dc.subject Reading en
dc.subject writing en
dc.subject books en
dc.subject type en
dc.subject typography en
dc.subject book design en
dc.subject type matching en
dc.subject microtypography en
dc.subject readability en
dc.subject legibility en
dc.subject book typeface en
dc.title Knihy a typografie cs
dc.title.alternative Books and Typography en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krč, Jakub
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated This work is a contribution to the practically nonexistent genre. It deals with the process of designing books from the designer's point of view, and provides essays on writing, reading, bibliophila, books and bookshelves. However, it also works as a practical guide useful when designing novels and fiction, poetry books and scholarly publications as well. It contains chapters on the factors that usually remain hidden to the reader (if done professionally). The work focuses on readibility, choosing materials and even minor typographical details, significantly affecting the undestanding of the typeset text. en
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/227 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20567
dc.date.assigned 2010-11-27
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pecina_2011_dp.pdf 93.64Mb PDF View/Open
pecina_2011_vp.pdf 45.33Kb PDF View/Open
pecina_2011_op.pdf 670.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account