Projekt na podporu zaměstnanosti na Karvinsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt na podporu zaměstnanosti na Karvinsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Furendová, Adriana
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:27:38Z
dc.date.available 2012-03-10T02:27:38Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16788
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce na téma "Projekt na podporu zaměstnanosti na Karvinsku" je vytvoření návrhu projektu, jehož úkolem je snížení nezaměstnanosti v okrese Karviná. V teoretické části se práce zabývá trhem práce a politikou zaměstnanosti v České republice. Praktická část je zaměřena na charakteristiku okresu Karviná z hlediska ekonomického, sociálního a životního prostředí. V další části je provedena analýza trhu práce a politiky zaměstnanosti v regionu. Na základě analýzy je vybrána cílová skupina uchazečů o zaměstnání. V poslední kapitole práce je pro cílovou skupinu vypracován projekt na podporu zaměstnanosti. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 48291788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject projekt na podporu zaměstnanosti cs
dc.subject labour market en
dc.subject unemployment en
dc.subject labour policy en
dc.subject active labour policy en
dc.subject project to support employment en
dc.title Projekt na podporu zaměstnanosti na Karvinsku cs
dc.title.alternative Project for support employment in the Karviná en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vrána, Bohumil
dc.date.accepted 2011-05-30
dc.description.abstract-translated The main purpose of this thesis on the theme "The project for support employment in Karviná region" is to create a concept of a project whose aim is to lower unemployment in Karviná region. In the theoretical part this thesis deals with the labour market and the labour policy in the Czech Republic. The practical part is focused on the characteristics of Karviná region in light of the economic, social and living environment. In the next part there is accomplished an analysis of the labour market and the labour policy in the region. On the basis of this analysis is chosen a target group of the applicants for job. In the last chapter of this thesis there is worked out a project to support employment for the target group. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 20126
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
furendová_2011_dp.pdfBlocked 46.05Mb PDF View/Open
furendová_2011_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
furendová_2011_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account