Využití konopí v kosmetice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití konopí v kosmetice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Slezáková, Veronika
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:38:34Z
dc.date.available 2012-03-10T02:38:34Z
dc.date.issued 2011-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16805
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá moţnostmi vyuţití konopí v potravinářství, farmacii a kosmetice. V práci je charakterizována rostlina konopí z botanického hlediska a jsou uvedeny poţadavky na jeho pěstování a sklizeň. Rovněţ jsou popsány účinné látky, v konopí obsaţené a je charakterizován konopný olej. Pozornost práce se soustřeďuje především na konopné kosmetické prostředky vybraných firem. U uvedených konopných prostředků je uveden způsob pouţití a sloţení a jsou shrnuty důvody rostoucí obliby konopné kosmetiky. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1014728 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konopí cs
dc.subject konopný olej cs
dc.subject mastné kyseliny cs
dc.subject kosmetické prostředky cs
dc.subject Cannabis en
dc.subject cannabis oil en
dc.subject fatty acids en
dc.subject cosmetics en
dc.title Využití konopí v kosmetice cs
dc.title.alternative Application of cannabis in cosmetics. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dealing with possibilities of using cannabis in food, pharmacy and cosmetics. In the work, cannabis plant, from a botanical point of view, is characterized and requirements for its cultivation and harvesting are described. Characteristics of active substances contained in cannabis, and cannabis oil are also provided. The thesis is, however, primarily focused on cosmetics product, manufactured from cannabis by selected companies. For those, its composition and way of application are given as well as the reasons for the growing popularity of cannabis in cosmetics are provided. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21035
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slezáková_2011_bp.pdf 990.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account