Eternal Seekers

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eternal Seekers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Cichá, Anna
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:42:42Z
dc.date.available 2012-03-10T02:42:42Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16811
dc.description.abstract Tato diplomová práce vznikla na základě mého setkání s hudební skupinou Eternal Seekers. Eternal Seekers je také název kolekce, do které jsem se snažila promítnout atmosféru hud-by a zpívané poezie, ale také osobnosti dvou interpretek tohoto uskupení, Lenky Dusilové a Beaty Hlavenkové. V teoretické části se zamy?šlím nad vztahem hudby a módy, nad fenoménem módních ikon populární hudby. Poukazuji na zásadní interprety od 50. let dvacátého století po součas-nost. Dále chci také zmínit zajímavé projekty na české hudební scéně. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 6203494 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hudba cs
dc.subject móda cs
dc.subject Eternal Seekers cs
dc.subject subkultura ABSTRACT cs
dc.subject music en
dc.subject fashion en
dc.subject Eternal Seekers en
dc.subject subculture en
dc.title Eternal Seekers cs
dc.title.alternative Eternal Seekers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Máchalová, Jana
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis was caused by meeting the music group Eternal Seekers. Eternal Seekers is also the name of the collection into which I have tried to project atmosphere of music and sung poetry as well as the personality of the two musicians of this group ? Lanka Dusilová and Beata Hlavenková. In the theoretical part I was thinking about the relation of music and fashion, phenomena of fashion icons of popular music. I point out to crucial musicians since 1950 until nowadays. I would also like to mention interesting projects in Czech m en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/184 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20168
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cichá_2011_dp.pdf 5.916Mb PDF View/Open
cichá_2011_vp.pdf 387.8Kb PDF View/Open
cichá_2011_op.pdf 734.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account