Projekt řízení pracovní motivace zaměstnanců společnosti MAGNETON a.s. prostřednictvím vybraných statistických metod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení pracovní motivace zaměstnanců společnosti MAGNETON a.s. prostřednictvím vybraných statistických metod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Horáková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:58:36Z
dc.date.available 2010-07-13T22:58:36Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1682
dc.description.abstract Diplomová práce se opírá o teoretické poznatky řízení lidských zdrojů se zaměřením na problematiku motivace a stimulace. V teoretické části podrobně rozebírám jednotlivé teorie motivace pracovního jednání, ze kterých následně vycházím v praktické části. Nosnou částí této práce je analýza personálních činností a motivačního klimatu ve společnosti. Dalším velmi významným krokem je analýza informací z provedeného dotazníkového šetření. Vyhodnocení je prováděno za pomocí vybraných statistických metod - váženého aritmetického průměru a shlukové analýzy. Vyhodnocení dotazníkového šetření odhaluje kritické faktory v oblasti pracovní motivace a tyto jsou následně rozpracovány do projektu. Projektová část diplomové práce je zaměřena na tvorbu návrhu motivačního programu společnosti, který představuje komplexní soubor opatření vztahující se výhradně k problematice řízení lidských zdrojů v analyzované společnosti. cs
dc.format 118 s., 22 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1264158 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivace pracovního jednání cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject personální úsek cs
dc.subject shluková analýza cs
dc.subject vážený aritmetický průměr cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject work motivation en
dc.subject motivational program en
dc.subject staff department en
dc.subject cluster analysis en
dc.subject weighted average en
dc.title Projekt řízení pracovní motivace zaměstnanců společnosti MAGNETON a.s. prostřednictvím vybraných statistických metod cs
dc.title.alternative The project of work motivation in MAGNETON Inc. through chosen statistical methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nesiba, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This master thesis is primarily based on theoretical knowledge of human resource management, focused on problems of motivation and stimulation area. In the theoretical part of this thesis I will analyze motivation theories of which I subsequently proceed in the theoretical part of this thesis. The key part of this work is focused on the personnel activities analysis and the analysis of motivation in the factory. The analyses of information got through the questionnaire research will be the next very important step. The questionnaire research has been analyzed through selected statistical methods weighted average and cluster analysis. The evaluation of the questionnaire research results uncover the critical factors of work motivation area and those will be elaborate in the project part. The project part of the thesis is focused on proposal of the motivational program, which consists in a complex set of device concerning human resource management in the analyzed factory. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3497
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
horáková_2006_dp.pdf 1.205Mb PDF View/Open
horáková_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
horáková_2006_op.pdf 46.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account