Projekt zavedení automatického dispečinku výrobků na pracovišti plazmatického leptání ve společnosti ON Semiconductor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení automatického dispečinku výrobků na pracovišti plazmatického leptání ve společnosti ON Semiconductor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulová, Dagmar cs
dc.contributor.author Mikuláček, Filip cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T03:03:35Z
dc.date.available 2012-03-10T03:03:35Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16841
dc.description.abstract V předložené diplomové práci se zabývám zavedením automatického dispečinku výrobků na pracovišti plazmatického leptání ve společnosti ON Semiconductor Czech Republic. V teoretické části se zaměřuji na popis podnikových informačních systémů typu ERP a APS a výrobního informačního systému MES. Dále se v této části diplomové práce zabý-vám řízením výroby podle teorie omezení (TOC). V praktické části diplomové práce posuzuji vhodnost implementace systému pokročilého plánování výroby APF od firmy Applied Materials, z hlediska konkrétních potřeb výroby a uživatelských funkcí. V další části práce se zabývám návrhem pravidel pro řízení výrobků na pracovišti plazmatického leptání a identifikací problémů, které by mohly správné řízení výrobků narušit. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 3051208 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Výrobní systémy cs
dc.subject MES cs
dc.subject systémy pro plánování podnikových zdrojů cs
dc.subject ERP cs
dc.subject systémy po-kročilého plánování výroby cs
dc.subject APS cs
dc.subject vyvažování linek cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject teorie omezení cs
dc.subject TOC cs
dc.subject Manufacturing Execution Systems en
dc.subject MES en
dc.subject Enterprise Resource Planning en
dc.subject ERP en
dc.subject Advanced Planning System en
dc.subject APS en
dc.subject Line balancing en
dc.subject Production Management en
dc.subject Theory of Constraints en
dc.subject TOC en
dc.title Projekt zavedení automatického dispečinku výrobků na pracovišti plazmatického leptání ve společnosti ON Semiconductor cs
dc.title.alternative Project of the automated dispatching products on the plasma etching workplace of the company ON Semiconductor en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated This thesis introduces the implementing of automatic dispatching products at the place work of plasma etching in the company ON Semiconductor Czech Republic. The theoreti-cal part focuses on the description of business information systems ERP, APS and MES. Furthermore, the thesis deals with managing the manufacture of the theory of constraints (TOC). The practical part of the thesis assesses the suitability of the implementation of advanced planning production APF by the company Applied Materials, in terms of specific producti-on requirements and user functions. The next section deals with the rules suggested for the product management at place work of plasma etching, which could undermine the proper management of products. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21638
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mikuláček_2011_dp.pdf 2.909Mb PDF View/Open
mikuláček_2011_vp.pdf 645.0Kb PDF View/Open
mikuláček_2011_op.pdf 216.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account