Projekt řízení devizových rizik v cestovní agentuře XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení devizových rizik v cestovní agentuře XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš
dc.contributor.author Paráková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:59:24Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1685
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnut projekt pro efektivní řízení devizových rizik v cestovní agentuře XY. Těžištěm je zkoumání faktorů uvnitř firmy a makroekonomických ukazatelů, které ovlivňují kurzové výkyvy. V teoretické části je popsán devizový trh a jeho organiza-ce, systémy měnových kurzů a hlavní bankovní produkty sloužící k řízení devizového rizika. Praktická část je zaměřena na charakteristiku firmy, určení devizové pozice, analýzu dosavadního řízení devizových rizik a v neposlední řadě je uvedena analýza minulého a současného stavu makroekonomických ukazatelů a vývoje kurzu EUR/CZK. Součástí této kapitoly je projekt, který vychází z předchozích částí práce a hledá nejvhodnější cesty k efektivnímu řízení devizových rizik v cestovní agentuře XY. cs
dc.format 96 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1067429 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject Diplomová práce cs
dc.subject devizový trh cs
dc.subject devizové riziko cs
dc.subject devizový kurz cs
dc.subject devizová pozice cs
dc.subject devizové operace cs
dc.subject Master thesis en
dc.subject foreign exchange market en
dc.subject foreign exchange risk en
dc.subject exchange rate en
dc.subject exchange position en
dc.subject exchange operation en
dc.title Projekt řízení devizových rizik v cestovní agentuře XY cs
dc.title.alternative Project for foreign exchange risk management in the travel agency XY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated The aim of the master's thesis is to design a project for effective foreign exchange risk management in the travel agency XY. The focus lies in analyzing the factors within the company as well as the macroeconomic indicators which influence the fluctuation of the exchange rate. The theoretical part deals with the foreign exchange market and its struc-ture, systems of the exchange rates and major banking products helping manage foreign exchange risk. The practical part describes the company, its foreign exchange position, the analysis of recent foreign exchange risk management. It also includes the state of current macroeco-nomic indicators and the tendencies of the EUR/CZK exchange rate. This chapter also in-cludes a project based on previous chapters trying to show the most suitable ways of effi-cient foreign exchange risk management in the travel agency XY. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3094
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
paráková_2006_dp.pdfBlocked 1.017Mb PDF View/Open
paráková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
paráková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account