Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Jesenicko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Jesenicko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Smolková, Iveta cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T03:55:39Z
dc.date.available 2012-03-10T03:55:39Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16915
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat současnou situaci v mikroregionu Jesenicko z pohledu zvýšení atraktivnosti pro cestovní ruch. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku cestovního ruchu, mikroregionů a vztahů mezi pozitivním rozvojem cestovního ruchu a zlepšením ekonomického stavu mikroregionu. V praktické části na základě kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu a z nich získaných informací je vytvořena SWOT analýza. Je zde prokázán vysoký potenciál mikroregionu k dalšímu dynamickému rozvoji cestovního ruchu i s přihlédnutím k jeho slabým stránkám a k možným rizikům. Potvrzena je hypotéza, že cestovní ruch v mikroregionu Jesenicko je nedostatečný v období letních měsíců. Vý-stavba a provoz hřiště pro plážové sporty, podle získaných informací z dotazníků, může zvýšit zájem potenciálních návštěvníků a rozšířit nabídku aktivit mikroregionu v době prázdnin. Výsledkem analýzy je zpracování projektu ?Zřízení hřiště na plážový volejbal?, jeho časová analýza, finanční analýza a analýza možných rizik. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 3515332 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion Jesenicko cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject financování projektu cs
dc.subject hřiště na plážový volejbal cs
dc.subject Tourism en
dc.subject microregion Jesenicko en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject project financing en
dc.subject a playground for outdoor ? beach sports en
dc.title Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Jesenicko cs
dc.title.alternative The project to enhance the tourism attractivity of microregion Jesenicko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Szromková, Iva cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyse the current situation in the micro region Jesenicko in terms of increase of its attractivenes for tourism. The theoretical part focuses on problems of tourism, micro regions and the relationship between the positive development of tourism and the improvement of economical status of the micro region. In the second part, based on quantitative and qualitative research methods and their results, the SWAT analysis is crea-ted. There is evidence of high potential of this region for further dynamic development of tourism with regard to its weaknesses and potential risks. The hypothesis, that tourism in the micro region Jesenicko is insufficient in the summer months, has been confirmed too. Construction and operation of a playground for outdoor - beach sports, according to infor-mation obtained from questionnaires, may increase the interest of potential visitors and extend the range of activities offered in the micro region during summer holidays. The ana-lysis resulted in the preparation of the project ?Establishment of a beach volleyball court?, its time analysis, financial analysis and analysis of possible risks. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21690
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
smolková_2011_dp.pdf 3.352Mb PDF View/Open
smolková_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
smolková_2011_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account