Design spojleru nákladného automobilu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design spojleru nákladného automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Hrdina, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:02:17Z
dc.date.available 2012-03-10T04:02:17Z
dc.date.issued 2011-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16922
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá designom spojleru na úžitkové automobily IVECO Daily a Renault Master. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá teoretická časť sa zaoberá definovaním pojmu spojleru, popisom úžitkových nákladných vozidiel, aerodynamikou, definuje materiály na výrobu spojlerov. Druhá časť je venovaná analýze existujúcej produkcie. V tretej projektovej časti sú popísané konkrétne dizajnérske postupy pri návrhu spojleru spolu s pracovnými náčrtmi, 3D modelovaním a vizualizáciou. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo dokumentovať všeobecné dizajnérske postupy na návrhu spojleru. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 11561819 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject spojler cs
dc.subject úžitkový automobil cs
dc.subject aerodynamika cs
dc.subject IVECO Daily cs
dc.subject sklolaminát cs
dc.subject spoiler en
dc.subject commercial vehicle en
dc.subject aerodynamics en
dc.subject IVECO Daily en
dc.subject fibreglass laminate en
dc.title Design spojleru nákladného automobilu cs
dc.title.alternative Design of a Truck Spoiler en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Surman, Martin cs
dc.date.accepted 2011-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deal with design of spoiler for truck IVECO Daily a Renault Master. It is divided into three parts, First theoretical part discuses mainly definition of term spoiler, characterization of commercial vehicle, aerodynamics, definates materials for production of spoiler. Second part concentrates on exists production. In third project part are written actual designers practices in the application of the spoiler with working sketches and 3D modeling and visualization. The main goal of this work was to document the general design procedures to design spoiler. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 19186
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hrdina_2011_bp.pdf 11.02Mb PDF View/Open
hrdina_2011_vp.doc 82.5Kb Microsoft Word View/Open
hrdina_2011_op.doc 89.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account