Rtuť v životním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rtuť v životním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Houser, Josef cs
dc.contributor.author Krejčí, Aleš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:01:59Z
dc.date.available 2010-07-13T23:01:59Z
dc.date.issued 2006-06-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1694
dc.description.abstract Hlavním cílem mé bakalářské práce je popsat současný stav znečišťování životního prostředí rtutí a jejími sloučeninami na základě fyzikálně-chemických vlastností, toxicity, Dalším bodem je zjistit způsob, jak se rtuť dostává do jednotlivých sektorů životního prostředí (zejména do atmosféry a hydrosféry) a jak zabránit jejím únikům nebo alespoň omezit rizika z toho vyplývající. cs
dc.format 52 s cs
dc.format.extent 563705 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rtuť cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject fyzikálně-chemické vlastnosti cs
dc.subject toxicita cs
dc.subject atmosféra cs
dc.subject hydrosféra cs
dc.subject mercury en
dc.subject environment en
dc.subject physiochemical properties en
dc.subject toxicity en
dc.subject atmosphere en
dc.subject hydrosphere en
dc.title Rtuť v životním prostředí cs
dc.title.alternative Mercury in the environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated The chief aim of my closing project is destcribe the present state of an environment's pollution by mercury and its compounds on basis of psysiochemical properties, toxicities, Another point is find a way, how mercury gets to component parts of environment (mainly to atmosphere and hydrosphere) and how prevent of its escapes or at least limit risks which follow from that. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2858
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krejčí_2006_bp.pdf 550.4Kb PDF View/Open
krejčí_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
krejčí_2006_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account