Strategie rozvoje společnosti HiTechSolar s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje společnosti HiTechSolar s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Malušek, Ivo cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:35:08Z
dc.date.available 2012-03-10T04:35:08Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16974
dc.description.abstract Udržitelný rozvoj je ústředním tématem posledních let a dotýká se také oblasti podnikání. Úroveň využívání obnovitelných zdrojů energie je odrazem kulturní a technické vyspělosti příslušného státu. Díky výrazným změnám a nestabilitě způsobené nedostatečným odha-dem podmínek a pravidel, je nutná správná a včasná reakce podnikatelských subjektů na změnu požadavků trhu. Jedna z možností jak zabezpečit rozvoj firmy je expanze na zahra-niční trhy při využití získaných zkušeností z českého fotovoltaického trhu. S ohledem na okolnosti je jihoitalská Puglie jednou z nejvhodnějších lokalit pro solární investice. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 3510118 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject solární energie cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject fotovoltaická elektrárna cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject ob-novitelné zdroje cs
dc.subject palivový článek cs
dc.subject strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SLEPT analýza cs
dc.subject vícekriteriální analýza cs
dc.subject fiskální harmonizace cs
dc.subject státní podpora cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject blackout cs
dc.subject derivátový obchod cs
dc.subject termínovaný vklad cs
dc.subject spořící účet cs
dc.subject fondy cs
dc.subject CPM analýza cs
dc.subject environment en
dc.subject solar energy en
dc.subject ecology en
dc.subject photovoltaic power station en
dc.subject the development of sustai-nable en
dc.subject renewable resources en
dc.subject fuel cell en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis SLEPT analysis en
dc.subject multicriteria analysis en
dc.subject fiscal harmonization en
dc.subject state support en
dc.subject information system en
dc.subject Blackout en
dc.subject derivative trade en
dc.subject time deposit en
dc.subject saving account en
dc.subject funds en
dc.subject CPM analysis en
dc.title Strategie rozvoje společnosti HiTechSolar s.r.o. cs
dc.title.alternative Development Strategy of HiTechSolar Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němeček, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The development of sustainable is a central theme of recent years and it concerns areas of business. The level of renewable energy sources is a reflection of cultural and technical maturity of the state. Due significant changes and the instability caused by the lack of an estimate of conditions and rules, it is necessary to properly and timely response to business change in market requirements. One way to ensure the development of the company is ex-pansion into foreign markets using the experience gained from the Czech PV market. With regard to the circumstances is the south Italian Puglia one of the best locations for solar investment. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21910
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
malušek_2011_dp.pdfBlocked 3.347Mb PDF View/Open
malušek_2011_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
malušek_2011_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account