Studium mechanického chování tenkostěnných tvarovaných plastových prvků v ohybu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium mechanického chování tenkostěnných tvarovaných plastových prvků v ohybu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šuba, Oldřich cs
dc.contributor.author Kubík, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:03:36Z
dc.date.available 2010-07-13T23:03:36Z
dc.date.issued 2006-06-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1697
dc.description.abstract Ve své práci bych se chtěl zabývat problematikou mechanického chování tenkostěnných tvarovaných plastových prvků při namáhání ohybem. V teoretické části budu řešit problematiku tvarovaných materiálů (plastů), zpracovatelskou metodu - tvarování, postupy při vyhodnocování materiálových vlastností a teoretickými výpočty hodnot potřebnými pro vyhodnocení výsledků. V experimentální části budu sledovat jaké budou odchylky mezi teoreticky spočítanými hodnotami a reálně naměřenými hodnotami, které budou k dispozici z trhacího stroje. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 7743152 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Plasty cs
dc.subject tvarování cs
dc.subject mechanické zkoušky cs
dc.subject ohybové chování cs
dc.subject Plastics en
dc.subject thermoforming en
dc.subject mechanical testing en
dc.subject tractive behaviour en
dc.title Studium mechanického chování tenkostěnných tvarovaných plastových prvků v ohybu cs
dc.title.alternative Problems of mechanical behaviour of thin-walled thermoformed plastic elements at tractive stress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated In my Bachelor's Thesis I would like to focus on problems of mechanical behaviour of thin-walled thermoformed plastic elements at tractive stress. The theoretical part solves problems of formed plastic material, manufacturing method - thermoforming, evaluation process of material properties and theoretical data calculations necessary for the evaluation of results. The experimental part concentrates on departure between theoretically calculated values and the measured real values provided by the tensile strenght machine. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2923
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kubík_2006_bp.pdfBlocked 7.384Mb PDF View/Open
kubík_2006_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
kubík_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account