Rozbor cenové politiky majetkového pojištění v České pojišťovně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozbor cenové politiky majetkového pojištění v České pojišťovně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Orságová, Martina
dc.contributor.author Bučková, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:04:48Z
dc.date.available 2010-07-13T23:04:48Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1702
dc.description.abstract V bakalářské práci "Rozbor cenové politiky majetkového pojištění v České pojišťovně" jsem se zabývala majetkovým pojištěním, jeho složením a cenou. Zaměřila jsem se na vyčlenění jednotlivých způsobů a faktorů, které jsou důležité pro tvorbu cenového pojištění jednotlivých pojistných produktů. Zjišťovala jsem přehled poptávky po majetkovém pojištění z hlediska cenové politiky a cenovou situaci majetkového pojištění na trhu. Výsledkem byl návrh opatření ke zvýšení efektivnosti prodeje. cs
dc.format 77s., 9 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 669065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Liberalizace cen cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject riziko cs
dc.subject cena cs
dc.subject majetkové pojištění cs
dc.subject kalkulace neživotního pojištění cs
dc.subject majetek cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Liberalization of prices en
dc.subject insurance en
dc.subject hazard en
dc.subject price en
dc.subject property insurance en
dc.subject calculation of property insurance en
dc.subject property en
dc.subject questionnaire en
dc.title Rozbor cenové politiky majetkového pojištění v České pojišťovně cs
dc.title.alternative Analysis of price policy of property insurance in Česká pojišťovna en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-18
dc.description.abstract-translated In Bachelor work "Analysis of price policy of property insurance in Česká pojišťovna" I dealt with property insurance, it's structure and price. I focused on sorting through individual ways and cost factors, which are important for price setting of individual insurance products. I found out demand for property insurance from the aspect of price policy and price situation of property insurance in sale. The outcome was proposal on remedial measures increase the sales effectiveness. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2495
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bučková_2006_bp.pdfBlocked 653.3Kb PDF View/Open
bučková_2006_vp.pdf 443.8Kb PDF View/Open
bučková_2006_op.pdf 503.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account