Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Cikrytová, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-10T05:29:28Z
dc.date.available 2012-03-10T05:29:28Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17049
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce bylo provést situační analýzu v této společnosti, zanalyzovat současný stav řízení zásob a navrhnout doporučení k odstranění slabých míst v systému řízení zásob. Teoretická část je věnována základním poznatkům o zásobách, jejich struktuře, vývoji, oceňování, skladování, evidenci, metodách řízení a optimalizaci. Analytická část začíná představením společnosti a provedením interní a externí situační analýzy. Dále se zabývám současným stavem, vývojem a způsobem řízení zásob ve společnosti. V závěrečné části navrhnu doporučení ke zlepšení stávající situace. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 1939626 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject doba obratu zásob cs
dc.subject náklady cs
dc.subject ABC cs
dc.subject stores en
dc.subject stores management en
dc.subject turnover period en
dc.subject costs en
dc.subject ABC en
dc.title Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of stores management in the company OP Papírna, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horvát, Petr
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This Bachelor's assignment deals with the problematic nature of the stores management at OP Papirna, s.r.o. (OP Papermill).The objective of my Bachelor's work was to carry out a situational analysis in this company, to analyze the current state of the stores management and to make recommendations aimed at the removal of weaknesses in the stores management system. The theoretical part of my assignment concentrates on a basic knowledge of stores, their structure, development, evaluation, storing goods, registration, management methods and optimalization.The analytical part firstly introduces the company, and then provides an internal and external situational analysis. It, further, deals with its current state, development and the way of the stores management is done in the company.In the final conclusive part I make recommendations to improve the current situation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22275
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cikrytová_2011_bp.pdfBlocked 1.849Mb PDF View/Open
cikrytová_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
cikrytová_2011_op.pdf 802.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account