Pracovní stůl pro designéra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní stůl pro designéra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Endrychová, Alice
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:03:15Z
dc.date.available 2012-03-10T06:03:15Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17056
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnou a následně vytvořit model pracovního stolu s upřednostněným využitím v designérském průmyslu. Návrh je koncipován s ohledem na ekologii, jak při výrobě objektu samotného, tak při jeho následném využívání. Teoretická část obsahuje průzkum vývoje stolového nábytku z hlediska materiálového i tvarového, s odkazem na jednotlivá historická období a umělecké směry. Dále se zabývá požadavky, které by měl daný produkt splňovat. Praktická část seznamuje čtenáře s optimálním řešením stanovených problémů, s výběrem materiálů, jejich vlastnostmi a technologiemi zpracování. Celá práce je doprovázena obrazovými materiály, které usnadňují čtenáři pochopení a orientaci v tématu. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 9474075 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stůl cs
dc.subject design cs
dc.subject prostor cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject funkce cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject Table en
dc.subject design en
dc.subject space en
dc.subject ergonomics en
dc.subject function en
dc.subject ecology en
dc.title Pracovní stůl pro designéra cs
dc.title.alternative A Designer's Working Table en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kvapil, Richard
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to design and create the model of work table, which is preferentially intended for utilising in design industry. The proposal is conceived with regard to ecology in the course of production and also its consequential usage. Theoretical part includes historical research in terms of material and form, always with references to every single historical period and art movements. Furthermore it deals with requirements the product should meet. Practical part introduces the reader with optimal solutions of given problems, chosen materials together with their attributes and processing technologies. The whole "project" is accompanied by pictorial materials for easier understanding and orientation in the text. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20091
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
endrychová_2011_bp.pdf 9.035Mb PDF View/Open
endrychová_2011_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
endrychová_2011_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account