Vytvoření systému pro zlepšovací návrhy ve společnosti Meopta - optika, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vytvoření systému pro zlepšovací návrhy ve společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin cs
dc.contributor.author Ježíková, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:23:33Z
dc.date.available 2012-03-10T06:23:33Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17088
dc.description.abstract Tato diplomová práce řeší systém zlepšovacích návrhů ve firmě Meopta - optika, s.r.o. Teoretická část se zabývá procesy, podnikovými procesy a jejich základním dělením. Dále je zde popsán systém zlepšování podnikových procesů, protože je to v dnešní době holá nezbytnost pro udržení firmy na trhu. Praktická část analyzuje současný kontinuální systém zlepšení ve firmě. Na závěr byl vypracován systém, který přichází s návrhy, které povedou ke zvýšení informovanosti a kvality kontinuálního zlepšení v celé firmě. cs
dc.format 92. s, 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4795550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Gemba zlepšování cs
dc.subject individuální zlepšování cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject motivace cs
dc.subject podnikové procesy cs
dc.subject zlepšovací návrh cs
dc.subject Gemba improvement en
dc.subject individual improvement en
dc.subject KAIZEN en
dc.subject motivation en
dc.subject business processes en
dc.subject improvement proposal en
dc.title Vytvoření systému pro zlepšovací návrhy ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. cs
dc.title.alternative Creation of Improvement Suggestion System in Meopta - optika, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sanetrník, Vojtěch cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the suggestion in the systém Meopta - Optics Ltd. The theoretical part deals with processes, business processes and their fundamental division. There is also described business process improvement, because now that bare need to keep the firm in the market. The practical part analyzes the present continuous system improvements in the company. The conclusion was drawn system that comes with the proposals leading to increased awareness of quality and continuous improvement throughout company. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21752
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ježíková_2011_dp.pdfBlocked 4.573Mb PDF View/Open
ježíková_2011_vp.pdf 945.6Kb PDF View/Open
ježíková_2011_op.pdf 687.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account