Marketingová strategie hotelu Panorama

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová strategie hotelu Panorama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Jiří
dc.contributor.author Prokešová, Růžena
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:08:03Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1709
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz, teoretických i praktických znalostí, navrhnout marketingovou strategii hotelu Panorama s výhledem do roku 2010 tak, aby hotel obstál v konkurenčním prostředí. Teoretická část je přehledem názorů domácích i zahraničních autorů k dané problematice. Odráží se zde i náš postoj k řešenému tématu. Druhá část diplomové práce zahrnuje situační analýzu, včetně analýzy konkurenčních hotelů, vyhodnocení potřeb a požadavků hostů a seznamuje nás s výsledky hotelových dotazníků. Důležitou součástí je SWOT analýza (strengts, weaknesses, opportunities, threats) a komparativní analýza s konkurenčními hotely. Analyzována je i současná marketingová strategie hotelu a marketingový mix. Návrhová část diplomové práce je výsledkem našeho zjištění, na jehož základě jsme definovali poslání hotelu a návrh marketingové strategie, výběr trhu, nového cílového segmentu, stanovení strategických cílů, aktivizace marketingového mixu a návrh konkrétních opatření. cs
dc.format 76 s., 1 s. obr. přílohy cs
dc.format.extent 2059520 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
dc.subject strategie cs
dc.subject hotelové služby cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject poslání hotelu cs
dc.subject produkt cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategy en
dc.subject hotel services en
dc.subject competition en
dc.subject marketing mix en
dc.subject sales promotions en
dc.subject mission en
dc.subject product en
dc.subject market segmentation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Marketingová strategie hotelu Panorama cs
dc.title.alternative Marketing strategy of the hotel Panorama en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work is on the basis of analyses, theory and savvy to suggest the marketing strategy of the hotel Panorama till the year 2010 so the hotel would be competitive. The theoretical part is showing the summary of views native and abroad autors to this problems. We are showing up also our attitude to this subject. The second part of diploma work is including analysis of the surroundings, inclusive the analysis competitor's hotels, guests needs and wishes evaluation and is introducing us with the results of hotel checklists. The important part is SWOT analysis (strengts, weaknesses, opportunities, threats) and the comparative analyse with our competition. We are analyzing also the present marketing strategy and marketing mix. The suggestion part of the diploma work is the issue of our assignment and it is determination of hotel mission and marketing strategy, market selection, new goal segment, strategic targets, marketing mix activation and suggestions of concrete steps. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3977
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prokešová_2006_dp.pdfBlocked 1.964Mb PDF View/Open
prokešová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
prokešová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account