Návrh změn výrobního programu firmy s vyčíslením předpokládaných nákladů a výnosů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh změn výrobního programu firmy s vyčíslením předpokládaných nákladů a výnosů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Málek, Zdeněk cs
dc.contributor.author Chlebanová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:55:21Z
dc.date.available 2012-03-10T06:55:21Z
dc.date.issued 2011-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17122
dc.description.abstract V diplomové práci jsou navrženy změny výrobního programu společnosti Rochus, s.r.o. Kunovice společně s vyčíslením nákladů na jejich realizaci a přínosy v důsledku provedených změn. Teoretická část se zabývá vymezením výrobní a obchodní činnosti a problematikou perso-nálního managementu. Zdůrazňuje význam volby optimálního výrobního programu pro dosahované výsledky společnosti. Praktická část popisuje současný stav používání výrobního programu společnosti Rochus, s.r.o., analyzuje jeho segmenty s cílem specifikace kladných a záporných míst v systému činnosti. Následně navrhuje řešení negativ vyplývajících z analýzy s cílem redukce úzkých míst, zefektivnění výrobního programu cestou zvýšení výkonnosti strojního zařízení a lidského faktoru včetně úspor nákladů na ostatní činnosti a energie. Uvedené změny vytváří předpoklad pro posílení konkurenceschopnosti společnosti Rochus, s.r.o. a upevnění její pozice na trhu. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 5753827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject společnost Rochus s r.o. Kunovice cs
dc.subject logistika cs
dc.subject analýza cs
dc.subject výroba cs
dc.subject potravinářský výrobek cs
dc.subject surovina cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject cena cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject změna cs
dc.subject návrh cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject company Rochus Ltd Kunovice en
dc.subject logistics en
dc.subject analysis en
dc.subject manufactory en
dc.subject food product en
dc.subject raw material en
dc.subject quality en
dc.subject price en
dc.subject optimalisation en
dc.subject change en
dc.subject proposal en
dc.subject costs en
dc.subject returns en
dc.title Návrh změn výrobního programu firmy s vyčíslením předpokládaných nákladů a výnosů cs
dc.title.alternative A proposal of company's manufacturirng program's changes with specification of expectant costs and revenues en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Langer, Petr cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with proposition of the company Rochus, Ltd?s manufacturing program?s changes. Concerning these changes, my thesis deals with the exercise costs and also with the following revenues. The theoretical part of my thesis considers the definition of the production, business activities and personal management, too. There is an importance of the optimal production pro-gram?s selection for the company?s return stressed. The practical part of my thesis describes the present production program of company Rochus, Ltd. and analyses its segments to specify the positive and negative points of the system. Consequently, there are some negatives pointed out. These negatives arose from analysis, which deals with following issues. First, it deals with reduction of the narrow positions. Second, it deals with the growth of the manufacturing program?s efficiency with the help of the increasing performance of company?s equipment and labor force. There are costs and energy reductions considered, too. These changes are the base premises for the reinforcement of the company?s competiveness and also for an improvement of its market position. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21747
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chlebanová_2011_dp.pdfBlocked 5.487Mb PDF View/Open
chlebanová_2011_vp.pdf 729.7Kb PDF View/Open
chlebanová_2011_op.pdf 481.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account