Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářík, Michal
dc.contributor.author Šenkýř, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:38:14Z
dc.date.available 2012-03-10T07:38:14Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17180
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce jsou základní postupy investování na trhu cenných papírů za pomoci vybraných analýz tak, aby poskytla návrh prvních kroků každého začínajícího investora. Cílem je poskytnout souhrn informací o tak složité věci, jakou bezpochyby kapi-tálové trhy a konkrétně akcie jsou. Teoretická část práce se zabývá definicí titulů trhu s cennými papíry, obecný popis zvolených analýz a ukazatelů a základními principy ob-chodování. Analytická část je zpracována tak, aby aplikovala poznatky z teoretické části pro tvorbu zajištěného a perspektivního portfolia. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 1916087 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Diverzifikace cs
dc.subject akcie cs
dc.subject portfolio cs
dc.subject strategie cs
dc.subject fundamentální a technická analýza cs
dc.subject riziko cs
dc.subject výnos cs
dc.subject Diversification en
dc.subject share en
dc.subject portfolio en
dc.subject strategy en
dc.subject fundamental and technical analysis en
dc.subject risk en
dc.subject revenue en
dc.title Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu cs
dc.title.alternative Methodology of the first steps of investing in the stock market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the basic orders of the stock market at the assistance of the chosen analyses to grant a first steps offer of every investor-beginner. The aim is to pro-vide the information resume about so difficult matter like stock market, particularly share of stock. The theoretical part of the work is devoted to the definitions of stock market tit-les, a general description of the chosen analyses and characteristics and the basic rules of trading as well. The analytical part is worked up to apply the knowledge from the theoreti-cal part to create secured and prospective portfolio. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22263
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šenkýř_2011_bp.pdfBlocked 1.827Mb PDF View/Open
šenkýř_2011_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
šenkýř_2011_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account