Finanční analýza společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Radana
dc.contributor.author Janečková, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:40:56Z
dc.date.available 2012-03-10T07:40:56Z
dc.date.issued 2011-08-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17184
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti, která se zabývá vodoinstalatérskými, topenářskými a plynařskými pracemi. Analýza společnosti bude zpracována za období 2007 až 2009. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na rozbor odborných literárních zdrojů, které se zabývají podstatou a cílem finanční analýzy, informačními prameny pro provedení finanční analýzy, uživateli, metodami a ukazateli finanční analýzy. Praktická část bakalářské práce je nejdříve věnována představení společnosti XY s.r.o. Poté je zde provedena finanční analýza společnosti, k jejíž realizaci byly využity účetní výkazy společnosti, instrumenty a metody finanční analýzy. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty výsledky provedené finanční analýzy a vyjádřena doporučení, která mohou zlepšit finanční situaci společnosti. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 2117916 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject activity ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject indebtedness ratios en
dc.subject summary ratios en
dc.title Finanční analýza společnosti XY s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial Analysis of XY Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2011-09-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims to elaborate a financial analysis of a company that deals with plumbing, heating and gas. The analysis is made for the period from 2007 to 2009. The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part provides an analysis of professional literature sources dealing with the nature and purpose of a financial analysis, information sources for a financial analysis, its users and methods. The practical part introduces the company XY Ltd. After that, the financial analysis of the company is carried out with the use of the financial statements of the company, and instruments and methods of financial analysis. The conclusion summarizes the results of the financial analysis and presents recommendations that could improve the financial situation of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21117
dc.date.assigned 2011-05-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janečková_2011_bp.pdf 2.019Mb PDF View/Open
janečková_2011_vp.pdf 669.7Kb PDF View/Open
janečková_2011_op.pdf 775.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account