Vyhodnocení vhodnosti pořízení investice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vyhodnocení vhodnosti pořízení investice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Liškař, Jan
dc.contributor.author Krnovská, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:11:14Z
dc.date.available 2010-07-13T23:11:14Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1718
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení vhodnosti pořízení investic v prostředí společnosti, zabývající se obchodní činností. Je průřezem do problematiky investic a plánování jejich peněžních toků při zohlednění inflace nebo daňových vlivů. V konečné fázi pak analyzuje metody měření pro posouzení efektivnosti investic a doporučuje i způsob financování úvěrem. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 9816323 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rozhodování cs
dc.subject investice cs
dc.subject plánování cs
dc.subject pěněžní toky cs
dc.subject diskontní sazba cs
dc.subject reálné a oportunitní náklady cs
dc.subject inflace cs
dc.subject zdanění cs
dc.subject metody cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject decision making en
dc.subject investment en
dc.subject planning en
dc.subject cash flow en
dc.subject discount rate en
dc.subject real and opportunity expenses en
dc.subject inflation en
dc.subject taxation en
dc.subject methods en
dc.subject evaluation en
dc.subject effectiveness en
dc.title Vyhodnocení vhodnosti pořízení investice cs
dc.title.alternative Evaluation of suitability of investments provisioning en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis concentrates on the evaluation of suitability of investments provisioning in the environment of a trading company. It represents an introduction into the issue of investments and their cash flow planning while taking into consideration the question of inflation and the impacts of taxation. The work analyses the methods of measurments needed to evaluate effectiveness of investments and introduces the method of financing by loan. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3533
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krnovská_2006_bp.pdfBlocked 9.361Mb PDF View/Open
krnovská_2006_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
krnovská_2006_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account