Sledování výskytu sinic v povrchových vodách a jejich vliv na kvalitu pitné vody.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování výskytu sinic v povrchových vodách a jejich vliv na kvalitu pitné vody.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava cs
dc.contributor.author Žaludková, Stanislava cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:12:19Z
dc.date.issued 2006-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1721
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám problematikou výskytu sinic v povrchových vodách a jejich vliv na kvalitu pitné vody. Ve stručnosti jsou zde charakterizovány biologické vlastnosti sinic a jejich schopnost tvořit toxiny, které mohou negativně ovlivňovat zdraví člověka. cs
dc.format 45 s., 9 s. příloh. cs
dc.format.extent 2063541 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2036 cs
dc.subject Sinice cs
dc.subject povrchová voda cs
dc.subject pitná voda cs
dc.subject jed cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject Cyanobacterium en
dc.subject surface waters en
dc.subject drinkable water en
dc.subject toxin en
dc.subject health en
dc.title Sledování výskytu sinic v povrchových vodách a jejich vliv na kvalitu pitné vody. cs
dc.title.alternative Monitoring occurrence anabaena in surface waters and their influence on quality drinkable waters en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar cs
dc.date.accepted 2006-06-23 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-31
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I am dealing with problems of occurrence cyanobacterium in surface waters and their influence on quality drinkable water. In briefness are characterisate their biological properties and their ability to create toxins, which can negative influence health of people. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/143 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2277
dc.date.assigned 2005-10-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žaludková_2006_bp.pdfBlocked 1.967Mb PDF View/Open
žaludková_2006_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
žaludková_2006_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account