Komunikačná strátegia mesta Dubnica nad Váhom

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikačná strátegia mesta Dubnica nad Váhom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Vanko, Juraj
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:12:31Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1722
dc.description.abstract Cieľom tejto diplomovej práce je zanalyzovať a navrhnúť efektívnejšiu komunikačnú stratégiu mesta Dubnica nad Váhom. Práca je obsahovo delená do troch častí - teoretickej, analytickej a návrhovej. Úvodná časť sa venuje teoretickým pojmom, ich definovaniu, východiskám a vysvetleniu. Stredná časť práce analyzuje doterajšie spôsoby komunikácie mesta, skúma jej klady i zápory. Záverečná časť nadväzuje na predchádzajúce časti a ponúka riešenia daného stavu, zlepšenie a zefektívnenie komunikácie mesta s dôrazom na dosiahnutie stanovených cieľov. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 1010495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject komunikácia cs
dc.subject mesto cs
dc.subject komunikačná stratégia cs
dc.subject mestský úrad cs
dc.subject občan cs
dc.subject communication en
dc.subject town en
dc.subject communication strategy en
dc.subject town hall en
dc.subject citizen en
dc.title Komunikačná strátegia mesta Dubnica nad Váhom cs
dc.title.alternative The strategy of communication of Dubnica nad Vahom en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The task of this diploma paper is to analyse and propose more effective communication strategy of town Dubnica nad Vahom. The paper is divided into 3 main parts - theoretical, analytical and proposal. The first part defines the main theoretical conceptions as a basis of further work. The middle part of this paper analyses the ways town is communicating with its target groups, shows the pros and cons of this communication. The last part continues in the previous ones and offers solutions of present situation, improving of communication and making the communication more effective. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2743
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vanko_2006_dp.pdfBlocked 986.8Kb PDF View/Open
vanko_2006_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
vanko_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account