Informační systém neziskové organizace Oblastní charita Břeclav

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém neziskové organizace Oblastní charita Břeclav

Show full item record

No preview available
Title: Informační systém neziskové organizace Oblastní charita Břeclav
Author: Čech, Pavel
Advisor: Jašek, Roman
Abstract: Cílem této práce je vytvořit informační systém pro potřeby neziskové organizace Oblastní charita Břeclav. Hlavní důraz při vývoji byl kladen na přiblíţení se specifickým poţadavkům a moţnostem uţivatele, který bude s aplikací pracovat. Pro analýzu poţadavků a celého systému byly pouţity metody softwarového inţenýrství. Vývoj pak probíhal pomocí nástroje Adobe Flash Builder na platformě Adobe Flex. Výsledný informační systém lze označit jako tzv. desktopovou aplikaci, která pro svůj běh vyuţívá prostředí Adobe AIR, jehoţ hlavní výhodou je nezávislost na operačním systému. Lokální běh aplikace umoţňuje také maximální vyuţití hardwarového výkonu počítače a zároveň odpadá nutnost zabezpečeného přenosu dat, které by bylo potřeba zajistit v případě webové aplikace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17233
Date: 2011-05-16
Availability: Bez omezení
Department: Ústav informatiky a umělé inteligence
Discipline: Informační technologie
Grade for thesis and defense: C 20780


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
čech_2011_dp.zip 17.90Mb Unknown View/Open
čech_2011_vp.doc 272Kb Microsoft Word View/Open
čech_2011_op.pdf 91.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account