Projekt zavádění internetového marketingu ve firmě Freestylesport.cz

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavádění internetového marketingu ve firmě Freestylesport.cz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Vaněk, Miloslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:13:53Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1726
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo zavedení internetového marketingu ve firmě Freestylesport.cz Uherské Hradiště. Práce začíná stručným zmapováním problematiky z oblasti internetového marketingu v odborné literatuře a časopisech a definováním teoretických východisek pro praktickou část. V druhé části jsem pak provedl tři analýzy. První analýza byla zaměřena na původní internetové stránky firmy Freestylesport.wz.cz Uherské Hradiště. V druhé části jsem provedl průzkum, kterým se mi podařilo získat rychlou zpětnou vazbu na stávající situaci internetových stránek z pohledu návštěvníků a uživatelů. Třetí analýza se zaměřila na hlavní konkurenty firmy Freestylesport.cz Uherské Hradiště. Analýzy potvrdily, že oblast potřebné změny by se měla týkat zkvalitnění všech aktivit týkajících se internetového prodeje. Následně jsem vypracoval projekt zavedení internetového marketingu, s jehož pomocí firma Freestylesport.cz dosáhne vyššího zisku a tržního podílu na trhu se sportovním vybavením. cs
dc.format 75 s., 12 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4452910 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2011
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject analýza návštěvnosti cs
dc.subject internetové řešení cs
dc.subject internetový obchod cs
dc.subject SEO cs
dc.subject bannerová reklama cs
dc.subject výměna odkazů cs
dc.subject internet marketing en
dc.subject competition analysis en
dc.subject visit rate analysis en
dc.subject internet solutions en
dc.subject internet shop en
dc.subject SEO en
dc.subject banner advertisement en
dc.subject link exchange en
dc.title Projekt zavádění internetového marketingu ve firmě Freestylesport.cz cs
dc.title.alternative Project of implementing of internet marketing in Freestylesport.cz en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Benešík, Jan
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to introduce internet marketing to the company Freestylesport.cz Uherské Hradiště. The introductory part of the dissertation maps the problems connected with the internet marketing sphere in a specialized literature and journals and with a definition of theoretic resources for the practical part. In the second part I have made three analyses. The first one was focused on the original website of the company Freestylesport.wz.cz Uherské Hradiště. In the second part I have carried out a survey by which I have managed to obtain a quick feedback on the existing website situation from the visitors and users point of view. The third analysis was focused on the main competitors of Freestylesport.cz Uherské Hradiště. The analyses have confirmed that the necessary change sphere should concern the improvement of quality of all activities regarding the internet sales. In the third part I've worked out a project regarding an introduction of internet marketing with the help of which the company Freestylesport.cz will achieve higher profits and a market share at the sports equipment market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3781
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaněk_2006_dp.pdfBlocked 4.246Mb PDF View/Open
vaněk_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
vaněk_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account