Projekt strategického rozvoje firmy XY, spol. s r.o. se zaměřením na řízení vztahů se zákazníky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategického rozvoje firmy XY, spol. s r.o. se zaměřením na řízení vztahů se zákazníky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina cs
dc.contributor.author Pěcha, Daniel cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:41:30Z
dc.date.available 2012-03-10T14:41:30Z
dc.date.issued 2011-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17282
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření projektu strategického rozvoje společnosti XY, spol. s r. o. se zaměřením na řízení vztahů se zákazníky. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické částí. Teoretická část je zaměřena na zpracování literárních podkladů k problematice strategického řízení a řízení vztahů se zákazníky. Praktická část je rozdělena na část analytickou a na část projektovou. V analytické části je představen podnik XY, spol. s r.o., jsou provedeny základní analýzy a dotazníkové šetření. Výstupy z analytické části jsou použity pro zpracování projektové části, která řeší zavedení konceptu řízení vztahů se zákazníky jako součást strategického rozvoje firmy do společnosti XY, spol. s r.o. cs
dc.format 131 s. cs
dc.format.extent 7131217 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject CRM software cs
dc.subject CRM strategie cs
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject strategický rozvoj cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject CRM software en
dc.subject CRM strategy en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject segmentation of customers en
dc.subject strategy development en
dc.subject strategy management en
dc.title Projekt strategického rozvoje firmy XY, spol. s r.o. se zaměřením na řízení vztahů se zákazníky cs
dc.title.alternative The Project of Strategy Development of Company XY Ltd, with Focus on Customer Relationship Management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris cs
dc.date.accepted 2011-09-12 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is to create a project of strategy development of company XY Ltd, with focus on customer relationship management. The thesis consists of two parts, the theoretical and the practical one. The first part focuses on compiling literary works on strategy management and customer relationship management. The second one comprises again two parts, an analytical and a project part. The analytical part presents the company XY Ltd, where basic analyses and questionnaire inquiries were carried out. The analytical part output was the basis for elaboration of the project part dealing with the introduction of a customer relationship management concept into the company XY Ltd as a part of company strategy development. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21192
dc.date.assigned 2011-06-24 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pěcha_2011_dp.pdf 6.800Mb PDF View/Open
pěcha_2011_vp.pdf 34.34Kb PDF View/Open
pěcha_2011_op.pdf 33.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account