Návrh kalkulace ceny pro vybranou zakázku ve společnosti Renov, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh kalkulace ceny pro vybranou zakázku ve společnosti Renov, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Aleš
dc.contributor.author Horká, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:15:22Z
dc.date.available 2010-07-13T23:15:22Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1733
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je navrhnout kalkulaci ceny pro vybranou zakázku ve stavební firmě RENOV, spol. s r. o. Zkoumám zde náklady společnosti podle různých hledisek členění, následně se zabývám kalkulačním rozdělením nákladů u vybrané stavební zakázky, které je nutné pro sestavení předběžné kalkulace. Dalším krokem je porovnání kalkulace plných nákladů s jinými kalkulacemi. V závěru práce navrhnu a odůvodním nejvýhodnější kalkulaci ceny. Potřebná data pro bakalářskou práci jsem čerpala z účetní evidence z období leden až prosinec roku 2004. cs
dc.format 72 s. 0 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 466186 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject cena cs
dc.subject návrh cs
dc.subject costs en
dc.subject calculation en
dc.subject price en
dc.subject proposal en
dc.title Návrh kalkulace ceny pro vybranou zakázku ve společnosti Renov, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Proposal of prising of order for Renov Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-18
dc.description.abstract-translated The main objective of my Bachelor work is proposal of prising of building order for RENOV Ltd. I examine company costs according to different aspects of division. Subsequently I am engaged in costing division of cost of selected building order, that is important for precalculation. In the next part I am going to compare the absorption costing to the other calculations. I am going to suggest and state the reasons of optimal pricing at the conclusion of my work. Necessary data for composing this work I obtained from accountancy books - season from January to December 2004. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2472
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
horká_2006_bp.pdfBlocked 455.2Kb PDF View/Open
horká_2006_vp.pdf 161.6Kb PDF View/Open
horká_2006_op.pdf 348.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account