Strategický plán rozvoje turistické oblasti Rochus v Uherském Hradišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategický plán rozvoje turistické oblasti Rochus v Uherském Hradišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Janálová, Pavla
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:24:57Z
dc.date.available 2012-03-10T15:24:57Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17343
dc.description.abstract Cestovní ruch a cestování všeobecně si stále více získává nové příznivce. Lidé mají stále více volného času, který chtějí aktivně prožít a ne jen pasivně proležet. Znovu se rozvíjí tuzemský cestovní ruch a ten je potřeba podpořit novou nabídkou jak pro turisty, tak pro cykloturisty. Potenciálem jižní Moravy je zejména příroda a s ní spojené víno, vinné sklepy a vinařská turistika. Město Uherské Hradiště se může pyšnit jednou z nejkrásnějších vinařských uliček s vinnými sklepy i búdami. Ovšem tyto krásy je potřeba zviditelnit prostřednictvím nabídek zážitkových programů a nových pěších i cykloturistických tras. A na ně také následně upo-zornit v médiích. cs
dc.format 109 s. , 11 s. příloh cs
dc.format.extent 4727913 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject vinařská turistika cs
dc.subject vinné sklepy cs
dc.subject Mařatice cs
dc.subject kaple sv. Rocha cs
dc.subject tourism en
dc.subject wine tourism en
dc.subject wine cellars en
dc.subject the Mařatice en
dc.subject chapel of st. Roch en
dc.title Strategický plán rozvoje turistické oblasti Rochus v Uherském Hradišti cs
dc.title.alternative Strategic development plan of the tourist area Rochus in Uherské Hradiště en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavelčík, Petr
dc.date.accepted 2011-05-25
dc.description.abstract-translated Tourism and travelling in general is increasingly gaining new fans. People still have more free time, they want to live actively, not passively lie. Domestic tourism develops again and it's necessary to promote it by new offer both for tourists and cyclists. Potential of the South Moravia is in particular nature associated with wine, wine cellars and wine tourism. The Uherske Hradiste city can boast of one of the finest wine cellars with the wine aisles and ?cabins?. But these beauties is necessary to make visible by offer of experiential (emotional) programs, new hiking tours and cycle tracks. And them will in turn notify the media. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21067
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janálová_2011_dp.pdfBlocked 4.508Mb PDF View/Open
janálová_2011_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
janálová_2011_op.pdf 513.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account