Antibakteriální účinky monoacylglycerolů v podmínkách in vitro a v přírodních ovocných šťávách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antibakteriální účinky monoacylglycerolů v podmínkách in vitro a v přírodních ovocných šťávách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula
dc.contributor.author Butkovičová, Adéla
dc.date.accessioned 2012-03-10T15:33:59Z
dc.date.available 2012-03-10T15:33:59Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17357
dc.description.abstract Zdravý životní styl zahrnuje několik faktorů, mezi které patří i zdravá výživa. Spousta lidí se začíná vracet k pěstování zeleniny a ovoce nebo například k výrobě domácích ovocných šťáv. Trvanlivost u těchto šťáv však není dlouhá a poměrně rychle dochází k jejich kažení, způsobeném řadou mikroorganizmů. Ovocné šťávy obsahují důležité nutriční látky, které jsou však většinou pasterací zničeny. Tato práce se tedy zabývá inhibičními účinky vybraných monoacylglycerolů, které by mohly zabránit kažení nepasterizovaných čerstvých ovocných šťáv a tím prodloužit jejich trvanlivost. I když se monoacyglyceroly hojně využívají v potravinářském průmyslu jako emulgátory, jejich potenciální využití pro inhibici růstu nežádoucích mikroorganizmů v potravinách dosud nebylo dostatečně studováno. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1304546 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject monoacylglyceroly cs
dc.subject inhibiční účinky cs
dc.subject monoacylglycerols en
dc.subject inhibitory effects en
dc.title Antibakteriální účinky monoacylglycerolů v podmínkách in vitro a v přírodních ovocných šťávách cs
dc.title.alternative Antibacterial effects of monoacylglycerols in vitro and in fruit juices en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2011-06-01
dc.description.abstract-translated A healthy lifestyle includes a number of factors, including healthy food. Lots of people are starting to return to the cultivation of vegetables and fruit, or for example production of fruit juice at home. The durability of these juices is not long and its deterioration caused by many microorganisms is fast. Fruit juices contain important nutritional substances that are usually destroyed by pasteurization. This work deals wiht the inhibitory effect of selected monoacylglycerols, which could prevent the spoilage of unpasteurised fresh juice and thereby extend their shelf life. Although monoacylglycerols are widely used in the food industry as emulsifying agents, their application as inhibitors of undesirable microbial flora has not been studied sufficiently. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22813
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
butkovičová_2011_dp.pdf 1.244Mb PDF View/Open
butkovičová_2011_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account