Mikropočítačové řízení ventilátorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikropočítačové řízení ventilátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Hess, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:04:15Z
dc.date.available 2012-03-10T16:04:15Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17406
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací modulu, jenž automaticky řídí otáčky PC ventilátorů na základě naměřené teploty z teplotních senzorů. Modul je postaven na mikropočítači z vývojové řady Freescale HCS08. Naměřená teplota je zobrazena uživateli skrze sedmi-segmentový LED displej. V teoretické části je popsán mikropočítač, informace o měření teploty a použitý software. Praktická část se pak věnuje návrhu hardware a obslužného software zařízení. cs
dc.format 63 s. (63 036 znaků) cs
dc.format.extent 2841212 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Freescale en
dc.subject HCS08 en
dc.subject microcontroller en
dc.subject EAGLE en
dc.subject CodeWarrior en
dc.subject fan en
dc.subject PWM en
dc.subject Freescale cs
dc.subject HCS08 cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject EAGLE cs
dc.subject CodeWarrior cs
dc.subject ventilátor cs
dc.subject PWM cs
dc.title Mikropočítačové řízení ventilátorů cs
dc.title.alternative Microcontroller-based fan control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2011-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the design and practical implementation of the module, which automatically controls the speed of the PC fans on the basis of the measured temperature from temperature sensors. The module is based on a microcontroller from Freescale HCS08 family. The measured temperature is displayed to the user through a seven-segment display. The theoretical part describes a microcomputer, informs about temperature measurement and used software, the practical part is devoted to the hardware design and creation of service software. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20727
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject řídicí systémy cs
local.subject otáčky cs
local.subject osobní počítače cs
local.subject control systems en
local.subject rotations en
local.subject personal computers en


Files in this item

Files Size Format View
hess_2011_bp.zip 2.709Mb Unknown View/Open
hess_2011_vp.doc 288Kb Microsoft Word View/Open
hess_2011_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account