Bezpečnostní audit RFID systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní audit RFID systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš
dc.contributor.author Hubáček, Stanislav
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:06:24Z
dc.date.available 2012-03-10T16:06:24Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17409
dc.description.abstract Tato práce se věnuje testování kvality bezpečnosti RFID systémů se zaměřením na nejrozšířenější a nejpoužívanější typy čipových RFID karet v České republice. V teoretické části je krátké seznámení s principy funkčnosti rádio-frekvenční identifikace a zmínka o známých útocích, které byly do dnešní doby u RFID systémů zaznamenány. V dalších kapitolách je podrobnější pohled na protokoly tagů řady EM41xx a Mifare classic a nechybí zde ani analýza samotné komunikace mezi čtecím zařízením a zmíněnými typy tagů čipových karet. Praktická část se zabývá testováním bezpečnosti čipových karet s pomocí dostupných hardwarových a softwarových komponent a názorným předvedením samotných útoků na vybrané RFID systémy. Dále jsou zde výsledky těchto testů analyzovány, a nakonec jsou doporučeny metody, jakým způsobem se lze těmto útokům bránit. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 6246175 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject RFID en
dc.subject Mifare en
dc.subject smard card en
dc.subject tag en
dc.subject security audit en
dc.subject EM 41xx en
dc.subject manipulation en
dc.subject attack en
dc.subject emulation en
dc.subject simulation en
dc.subject security en
dc.subject RFID cs
dc.subject Mifare cs
dc.subject čipová karta cs
dc.subject tag cs
dc.subject bezpečnostní audit cs
dc.subject EM 41xx cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject útok cs
dc.subject emulace cs
dc.subject simulace cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.title Bezpečnostní audit RFID systémů cs
dc.title.alternative Security audit of RFID systems en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Brzobohatý, Luboš
dc.date.accepted 2011-06-01
dc.description.abstract-translated This paper is dedicated to testing of quality and safety of RFID systems with focus on most common and used RFID chip cards in the Czech republic. The academic part includes short introduction of utility of radio-frequence identification principals and reference to the known attacks that have been until these days recorded with the RFID systems. Following chapters show closer look at the tags of the EM41xx line and Mifare classic and even analisys of the communication between card reader and mentioned tags types of the chip card is included. The practical part is focused on testing of security of chip cards with help of available hardware and software components and visual demonstration of the attacks thmeselves on the chosen RFID systems. Furthermore the results of these tests are analysed in this part and in the end the methods of how to prevent these kind of atacks are recommended. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20656
dc.date.assigned 2011-02-24
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject čipové karty cs


Files in this item

Files Size Format View
hubáček_2011_dp.pdf 5.956Mb PDF View/Open
hubáček_2011_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
hubáček_2011_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account