Investiční výstavba a problematika zajišťování subdodávek společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Investiční výstavba a problematika zajišťování subdodávek společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil cs
dc.contributor.author Tomášek, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:18:11Z
dc.date.available 2013-09-08T23:00:22Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1741
dc.description.abstract Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou provádění investičních projektů a problematikou zajištění subdodávek, a to jak všeobecně ve své teoretické části tak i prakticky ve své praktické části. Práce popisuje procesy provádění investiční výstavby v telekomunikační společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a kde je vyhodnocen stav současné situace od přijetí investičních podnětů přes realizaci a vyhodnocení. V závěru je vypracován návrh doporučení pro zefektivnění prováděních úkonů souvisejících s investiční výstavbou a zajištěním subdodávek. cs
dc.format 60 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 984777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.09.2013 *
dc.subject investiční projekt cs
dc.subject požadovaná výnosnost cs
dc.subject subdodávky cs
dc.subject investment project en
dc.subject requested income return en
dc.subject subdeliveries en
dc.title Investiční výstavba a problematika zajišťování subdodávek společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. cs
dc.title.alternative Investment construction and points at issue of ensuring subdeliveries of company ČESKÝ TELECOM, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor cs
dc.date.accepted 2006-09-08 cs
dc.description.abstract-translated In my Thesis I deal with the points at issue of investment projects and of ensuring subdeliveries. Firstly from the general point of view in the theoretical part, secondly practicly in the practical part. The Thesis describes processes of investment construction in telecommunication company Český Telecom and it is a description of present situation from receiving investment incentives through realization and evaluation. In conclusion there is drawn up a proposal and recommendation how to make achieving operations which are connected with investment construction and ensuring subdeliveries more effective. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4065
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomášek_2006_bp.pdfBlocked 961.6Kb PDF View/Open
tomášek_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
tomášek_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account