Interaktivní prezentace 3D objektů v internetovém prohlížeči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interaktivní prezentace 3D objektů v internetovém prohlížeči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Hůla, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:29:38Z
dc.date.available 2012-03-10T16:29:38Z
dc.date.issued 2011-09-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17447
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření interaktivního programu pro prezentaci produktů v trojrozměrném prostoru. Na tomto programu bych chtěl demonstrovat praktičnost této prezentační formy v oblasti produktového designu. Teoretická část je tematicky rozdělena na problematiku týkající se vizualizace informací a problematiku spojenou s vývojem aplikací,v praktické části je provedena analýza jednotlivých technologií, které lze využít pro vývoj této aplikace a v poslední projektové části je popsán postup práce při tvorbě samotné aplikace. cs
dc.format cs
dc.format.extent 6210411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vizualizace cs
dc.subject počítačová grafika cs
dc.subject vizuální myšlení cs
dc.subject 3D cs
dc.subject interaktivita cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject visualization en
dc.subject computer graphics en
dc.subject visual thinking en
dc.subject 3D en
dc.subject interactivity en
dc.subject user interface en
dc.title Interaktivní prezentace 3D objektů v internetovém prohlížeči cs
dc.title.alternative Interactive Presentation of 3D Objects in Internet Browsers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Surman, Martin
dc.date.accepted 2011-10-11
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create an interactive program for the presentation of products in three dimensions. On this program I wanted to demonstrate the practicality of this presentation form in product design. The theoretical part is thematically divided into issues related to information vizualization and problems associated with application development, the practical part is ananalysis of technologies that could be used to develop this application and last part of project describes the work progress when creating the application itself. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/187 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 22969
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hůla_2011_dp.pdf 5.922Mb PDF View/Open
hůla_2011_vp.doc 92.5Kb Microsoft Word View/Open
hůla_2011_op.doc 90.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account