Analýza web konferenčních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza web konferenčních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Zamazal, Zbyněk
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:36:24Z
dc.date.available 2012-03-10T16:36:24Z
dc.date.issued 2011-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17459
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat web konferenční systémy, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Jsou popsány důvody pro použití web konferenčních systémů. V teoretické části je seznámení s definicemi a názvoslovím použitých pojmů. Jsou stanoveny vlastnosti, které musí software splňovat, aby se mohl nazývat web konferenční systém. Je popsána jeho obecná funkce a byly vybrány některé web konferenční systémy ke srovnání. V praktické části je zpracován podrobný přehled funkcí jednotlivých web konferenčních systémů. Práce odhaluje silné a slabé stránky každého systému. Jsou shrnuty výhody a nevýhody každého systému. Na základě způsobu použití je zvoleno několik scénářů a pro každý scénář je učen nejlepší web konferenční systém. Na závěr jsou zmíněna možná vylepšení a rozšíření do budoucna. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 2504008 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject web conference system en
dc.subject web conference systems analysis en
dc.subject web conference systems comparsion en
dc.subject meeting en
dc.subject webinar en
dc.subject web konferenční systém cs
dc.subject analýza web konferenčních systémů cs
dc.subject srovnání web konferenčních systémů cs
dc.subject mítink cs
dc.subject webinář cs
dc.title Analýza web konferenčních systémů cs
dc.title.alternative Web conference systems analysis<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhavý, Petr
dc.date.accepted 2011-06-23
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyze web conferencing systems that are currently available in the market. They are described the reasons for using web conferencing systems. In the theoretical part is the introduction of definitions of terms and terminology. They are determined characteristics that software must meet to be able to call web conferencing system. It describes its general functions and some web conferencing systems were chosen to compare. In the practical part is detailed functions overview of web conferencing systems. Work discovers strong points and weaknesses of each of the systems. There are summarized the advantages and disadvantages of each of system. Following the way of usage it is selected several scenarios and for each scenario is determined best web conferencing system. In the end there are mentioned some possible improvements and extensions in the future. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21291
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zamazal_2011_bp.pdf 2.388Mb PDF View/Open
zamazal_2011_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
zamazal_2011_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account