Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášková, Eva
dc.contributor.author Žampachová, Miroslava
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:41:44Z
dc.date.available 2012-03-10T16:41:44Z
dc.date.issued 2011-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17472
dc.description.abstract V bakalářské práci ?Podnikatelský plán na založení restaurace? je zpracován podnikatelský plán, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle pro které je vypracováván, tak aby mohl posloužit jako podklad při reálném zakládání restaurace. V teoretické části se autor zabývá základními informacemi o podnikatelském plánu, jeho strukturou a obsahem, věnuje se zde také problematice společného stravování. Praktickou část tvoří konkrétní a realistický podnikatelský plán pro založení reálné restaurace se zaměřením na cílovou sku-pinu zákazníků, kterou jsou rodiče s dětmi. cs
dc.format 55 s. (10 577 znaků) cs
dc.format.extent 1576161 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject založení restaurace cs
dc.subject společné stravování cs
dc.subject cíle podnikání cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject právní forma podniku cs
dc.subject business plan en
dc.subject setting up a restaurant en
dc.subject catering en
dc.subject business objectives en
dc.subject market segmentation en
dc.subject the legal form of business1 CD en
dc.title Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky" cs
dc.title.alternative Business plan for establishing a restaurant "The poppy dolls" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated In the bachelor thesis "The business plan for the establishment of a restaurant" is processing a business plan, so it will be can serve in establishing a restaurant. In theory part, the author deals basic information about the business plan, it's structure and content. The practical part consists of a concrete and realistic business plan for establishing a real restaurant with a focus on the target group of customers, which are parents with children. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 20041
dc.date.assigned 2010-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žampachová_2011_bp.pdf 1.503Mb PDF View/Open
žampachová_2011_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
žampachová_2011_op.pdf 118.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account