Psychologie v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychologie v marketingových komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holešovský, Karel
dc.contributor.author El Chaar, Adam
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:20:41Z
dc.date.available 2010-07-13T23:20:41Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1747
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma Psychologie v marketingových ko-munikacích. Třetím rokem studuji marketingové a sociální komunikace a mezi mé koníčky patří právě psychologie. Myslím, že marketing a psychologie jsou obory velmi propojené a zvláště marketingové komunikace potřebují ke svému úspěšnému fungování poznatky z psychologie. Proto mě zaujala možnost zkoumat mechanismy, kterými firmy a organizace působí na širokou veřejnost, jiné organizace či své cílové skupiny, jakých využívají prostředků a jak jsou tyto prostředky efektivní. Ze všech druhů marketingových komunikací jsem se zaměřil hlavně na reklamu, protože jsme jí v dnešní době nejvíce obklopeni, je to fenomén hodný pozornosti. Čerpal jsem z uvedené literatury a snažil se nalézt souvislosti mezi jednotlivými prostředky apelování na spotřebitele, jak se tyto prostředky mohou doplňovat. Velkou pozornost jsem věnoval barvám. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 838870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject apelování cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject commercial en
dc.subject consumer en
dc.subject appealing en
dc.title Psychologie v marketingových komunikacích cs
dc.title.alternative Psychology in marketing communicatinons en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated As my bachelor's work I chose the topic Psychology in marketing communications. I study marketing and social communications for the third year and psychology belongs among my hobbies. I think that marketing and psychology are very connected and especial-ly marketing communications need knowledge of psychology to work properly. That's why I became interested in understanding these mechanisms by which firms and organisations influence public, other organisations or their target groups, which resources they use and these resources are effective. From all the kinds of marketing communications I aimed at commercials because nowadays we are surrounded by commercials and this phenomenon deserves our attention. I gathered information from the litearature mentioned below and I tried to find con-nections between resources of appealing to consumers and how these resources can be complementary. I aimed especially at colours. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2620
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
el chaar_2006_bp.pdf 819.2Kb PDF View/Open
el chaar_2006_vp.doc 76.5Kb Microsoft Word View/Open
el chaar_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account