Prismatique

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prismatique

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Hortová, Radka
dc.date.accessioned 2012-03-10T16:58:17Z
dc.date.available 2012-03-10T16:58:17Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17502
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci s názvem Prismatique jsem se nechala inspirovat především futuristickou sochou. Forma futuristické sochy se stala ústředním tématem a prioritou, kterou jsem chtěla přenést do svojí práce. V teoretické části se zabývám rozborem futuristického díla a jeho vlivem na další generace. Postupně se dostávám i k novým technologiím a módním vizionářům naší doby. V praktické části se pak snažím zpracovat své poznatky a přenést do oděvu. cs
dc.format 48 s. 35 992 znaků cs
dc.format.extent 4163849 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Futurismus cs
dc.subject futuristická socha cs
dc.subject dynamismus cs
dc.subject mnohotvárnost cs
dc.subject transparentnost cs
dc.subject Futurism en
dc.subject futuristic sculpture en
dc.subject dynamism en
dc.subject variety en
dc.subject rhythm variability en
dc.title Prismatique cs
dc.title.alternative Prismatique en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stanická, Silvie
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated In my thesis entitled Prismatique I was inspired by futuristic sculpture. A form futuristic sculpture has become a central theme and a priority that I wanted to bring to my work. The theoretical part deals with analysis of futuristic art and its influence on future generati-ons. Gradually, get well, new technologies and fashion visionaries of our time. The practical part is trying to process and transfer my knowledge into clothing. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/125 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 20102
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hortová_2011_bp.pdf 3.970Mb PDF View/Open
hortová_2011_vp.pdf 368.5Kb PDF View/Open
hortová_2011_op.pdf 367.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account