Analýza rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Čarná, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-10T17:16:15Z
dc.date.available 2012-03-10T17:16:15Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17529
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v letech 2007 ? 2009. Cílem práce je provést analýzu rozpočtu Regionální rady a zhodnotit její hospodaření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část objasňuje základní pojmy a souvislosti týkající se vzniku regionálních rad, jejich činnosti a hospodaření. Praktická část blíže charakterizuje Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava. V návaznosti na teoretickou část provádí analýzu příjmů a výdajů rozpočtu, dále zkoumá vývoj v uvedeném období a nakonec uvádí některé ukazatele finanční analýzy. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 1915566 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Region soudržnosti cs
dc.subject regionální operační program cs
dc.subject regionální rada regionu soudržnosti cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject Cohesion region en
dc.subject regional operational program en
dc.subject regional council of the cohesion region en
dc.subject budget en
dc.subject revenues en
dc.subject expenses en
dc.title Analýza rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava cs
dc.title.alternative Budget analysis of the Regional Council Central Moravia Cohesion Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the management of the Regional council Central Moravian cohesion region between the years 2007 and 2009. The aim of the thesis is to analyze the regional council?s budget and assess its economic. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic terms and relationships relating to the establishment of the regional councils, their activities and management. The practical part describes the Regional council Central Moravian cohesion region more closely. Following the theoretical part, it analyses budget revenues and expenses, further-more it investigates the development in that period, and finally it provides some financial analysis indicators. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 21440
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čarná_2011_bp.pdfBlocked 1.826Mb PDF View/Open
čarná_2011_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
čarná_2011_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account