Projekt na základě finanční analýzy vybraného podnikatelského subjektu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt na základě finanční analýzy vybraného podnikatelského subjektu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt na základě finanční analýzy vybraného podnikatelského subjektu
Autor: Dzuricová, Dana
Vedoucí: Baculíková, Nina
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť projekt na základe finančnej analýzy vybraného podniku.Samotná práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti definujem základné pojmy,postupy a metódy uplatňované vo finančnej analýze.V praktickej časti je teória finančnej analýzy aplikovaná na konkrétny podnikateľský subjekt,ktorého predmetom činnosti je predaj a oprava motorových vozidiel.Uskutočnená finančná analýza komplexne vypovedá o finančnej situácii podniku,určuje jeho postavenie na trhu a prognózuje jeho ďalší vývoj.Prevedená finančná analýza a jej výsledky sú východiskom pre projektovú časť,v ktorej stanovený cieľ projektu je následne rozpracovaný v jeho jednotliých fázach.Zistenia v projektovej časti jasne identifikujú význam a zmysel predmetu podnikania a v zásade poukazujú na riziká v tejto oblasti a určujú reálnu pozíciu podniku z hľadiska stanovených podnikateľských zámerov a ich výsledkov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1755
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 4293


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dzuricová_2006_dp.pdfZablokované 623.4Kb PDF
dzuricová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dzuricová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet