Význam sponzoringu v netržních a sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam sponzoringu v netržních a sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Pytlíková, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-10T17:45:01Z
dc.date.available 2012-03-10T17:45:01Z
dc.date.issued 2011-09-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17564
dc.description.abstract Práce pojednává o sponzoringu v neziskovém sektoru. Představuje problematiku neziskových organizací, popisuje metody fundraisingu a zdroje financování. Analytická část je zaměřena na dvě neziskové organizace pro nevidomé (Tyfloservis a Tyflo Vysočina Jihlava) a na základě dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav sponzoringu a financování v těchto organizacích. V projektové části je navržena žádost k získání dotace z Evropského sociálního fondu. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 1276435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject dárcovství cs
dc.subject Non-profit sector en
dc.subject non-profit organizations en
dc.subject sponsoring en
dc.subject fundraising en
dc.subject sponsorship en
dc.title Význam sponzoringu v netržních a sociálních službách cs
dc.title.alternative Importance of Sponsoring in Non-profit and Social Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2011-10-11
dc.description.abstract-translated This work discusses sponsoring in non-profit sector. It represents problems of non-profit organisations, describes the methods of fundraising and sources of financing. The analytical part focuses on two non-profit organisations for blind (Tyfloservis and Tyflo Vysočina Jihlava) and based on questionnaire survey it determines the current state of sponsoring and financing in these organisations. The project part outlines an application for obtaining grant from European Social Fund. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení netržních a sociálních služeb cs
dc.thesis.degree-discipline Non-Profit and Social Services Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 18495
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
pytlíková_2011_dp.pdf 1.217Mb PDF View/Open
pytlíková_2011_vp.pdf 497.5Kb PDF View/Open
pytlíková_2011_op.doc 121Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account