Projekt využití marketingových nástrojů pro zvýšení prodejnosti džusů firmy LINEA NIVNICE, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití marketingových nástrojů pro zvýšení prodejnosti džusů firmy LINEA NIVNICE, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Baumrukr, Milan cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:24:44Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1756
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je provedení analýzy marketingových nástrojů firmy z teoretického hlediska a následně pak v prostředí konkrétní firmy. První část diplomové práce se zabývá zpracováním teoretických poznatků o jednotlivých složkách marketingového mixu firmy (tj. produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) na základě odborné literatury. Druhá část práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu již konkrétního výrobku kon-krétní firmy včetně návrhů na zlepšení prodeje výrobku, které by měly přispět k celkovému zlepšení pozice firmy na trhu. cs
dc.format 96 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1068665 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036 cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject analýza podniku cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject marketingový postup cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject analysis of a company en
dc.subject product en
dc.subject marketing process en
dc.subject marketing communication en
dc.title Projekt využití marketingových nástrojů pro zvýšení prodejnosti džusů firmy LINEA NIVNICE, a.s. cs
dc.title.alternative Project of utilization a marketing implements for increasing the saleability of the fruit juice of the Linea Nivnice Inc. Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ambros, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-01 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is an analysis of marketing mix of a company from the theoretical and also from the practical viewpoint. The first part deals with theoretical aspects of individual components of the marketing mix (product, price, place and promotion). The second part of the thesis analyses the marketing mix of the concrete product in the concrete company. In the end the author presents suggestions how to improve sale of the product of the company. v en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3767
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baumrukr_2006_dp.pdfBlocked 1.019Mb PDF View/Open
baumrukr_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
baumrukr_2006_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account