Stanovení isokyanátů v polyuretanech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení isokyanátů v polyuretanech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondrušková, Eva
dc.contributor.author Valeriánová, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:25:39Z
dc.date.available 2010-07-13T23:25:39Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1761
dc.description.abstract Úkolem diplomové práce bylo ověření metodik, zabývajících se jednak stanovením nejvyššího přípustného množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah NCO v mg/kg (QM) dle hygienické směrnice 38/2001 Sb. v platném znění, a jednak ověřením hygienického limitu emisí volných isokyanátů v mg/m3 uvolněných z PUR pěny v návaznosti na hygienický limit dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění. Dalším krokem pak bylo ověření metodik na reálných vzorcích, u nichž bylo nutno zjistit, zda v polyuretanových výrobcích, používaných pro styk s potravinami a pokrmy nezůstavají zbytkové isokyanáty a zda při zvýšených teplotách (např. při oslunění nebo v blízkosti topidel) nedochází k uvolňování isokyanátů z vyrobených PUR pěn, používa-ných v uzavřeném prostoru (např. automobilový průmysl aj.), do ovzduší. Vzorky i standardy byly dle použité metodiky derivatizovány a výsledné deriváty byly analyzovány pomocí HPLC s UV a fluorescenční detekcí. Pomocí externí kalibrace byl vyhodnocen obsah hodnocených isokyanátů. Pro hodnocení isokyanátů ve vzdušině byly vzorky v uzavřeném prostoru zahřívány po určitou dobu a po převedení na stabilní derivát ( po nasamplování na filtr ze skleněných vláken, který je pokryt derivatizačním činidlem) byly deriváty analyzovány pomocí HPLC dle popsané metodiky. Z výsledků měření vyplývá, že použité metodiky byly vhodné pro hodnocení isokyanátů ve hmotě i vzdušině. V žádném ze vzorků poskytnutých ke zkouškám nebyla zjištěna přítomnost nadlimitních volných isokyanátů. cs
dc.format 58 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1122761 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Isokyanáty cs
dc.subject PUR cs
dc.subject LC cs
dc.subject Isocyanates en
dc.subject PUR en
dc.subject LC en
dc.title Stanovení isokyanátů v polyuretanech cs
dc.title.alternative Determination of the isocyanates in the polyurethane en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Samsonek, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work was to develop the methods for determination of the rest of chemical compound in the material expressed as total content NCO in mg/kg (QM) according to the Czech Ministry of Health Decree No. 38/2001 Coll. - "Hygienic require-ments for materials intended to come into contact with foodstuffs" as amended. The second aim of this diploma work was to determine the emissions of free isocyanates in mg/m3 from the PUR foam according to the hygienic limit requirements of the Regulation No. 178/2001 Coll. as amended. The second step of this work was determination of the isocyanates residues in the real samples of polyurethane articles intended into the direct contact with the foodstuffs and determination of isocyanates emissions from the PUR foams used in bounded space (e.g. car industry), at higher temperatures (sunshine, in places close to the heating device). The samples together with the standards were prepared according to the method and measured by means of HPLC UV and fluoresce detection after the derivatisation. The con-tent of the isocyanates was calculated using the method of external calibration. For deter-mination of isocyanates in the air the samples were incubated in bounded space for the certain time and after the derivatisation (on the glass fibres filter with the derivatisation agent) analysed by means of HPLC according to the developed method. From the obtained test results is clear, that the used developed methods for determi-nation of isokyanates in the mass and also in the air were suitable for this purpose. In non of the tested samples the excess amount of free isocyanates was found. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2303
dc.date.assigned 2005-10-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valeriánová_2006_dp.pdf 1.070Mb PDF View/Open
valeriánová_2006_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
valeriánová_2006_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account