Supramolekulární stavebnice syntéze bis-(1-adamantyl)arylcyklopropen karboxylové kyseliny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Supramolekulární stavebnice syntéze bis-(1-adamantyl)arylcyklopropen karboxylové kyseliny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Cikánková, Miluše
dc.date.accessioned 2012-03-10T18:32:41Z
dc.date.available 2012-03-10T18:32:41Z
dc.date.issued 2011-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17639
dc.description.abstract Cílová molekula 2,3-bis(4-(1-adamantylkarbonyl)fenyl)cykloprop-2-en-1-karboxy-lové kyseliny představuje slibnou strukturu pro vytváření supramolekulárních asambláží s cyklodextrinovými hostitelskými molekulami. V rámci práce byla vypracována metoda pro dehydrobromaci 1,2-bis(4-(1-adamantylkarbonyl)fenyl)-1,2-dibromethanu na odpoví-dající acetylen využívající vysoký nadbytek 2-methylpropan-2-olátu draselného v 2-methylpropan-2-olu. Připravený acetylen, představující klíčový intermediát na cestě k požadované cyklopropenové kyselině, byl identifikován a charakterizován pomocí spektrálních metod NMR a IR. Dále byly zkoumány podmínky přípravy cyklopropen-karboxylátu elektrofilní adicí ethyl-diazoacetátu na trojnou vazbu substituovaného acetylenu. cs
dc.format 43 s, příloha 1 s. cs
dc.format.extent 903812 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adamantan cs
dc.subject supramolekulární stavebnice cs
dc.subject cyklopropenace cs
dc.subject Adamantane en
dc.subject supramolecular assemblies en
dc.subject cyclopropenation en
dc.title Supramolekulární stavebnice syntéze bis-(1-adamantyl)arylcyklopropen karboxylové kyseliny cs
dc.title.alternative Supramolecular assemblages - Synthesis of bis(1-adamantylaryl)cyclopropencarboxylic acid. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rouchal, Michal
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated Target molecule 2,3-bis(4-(1-adamantylcarbonyl)phenyl)cycloprop-2-en-1-carboxylic acid is promising structure for designing of supramolecular assemblies with cyclodextrin host molecules. The effective method for dehydrobromation of 1,2-bis(4-(1-adamantylcarbonyl)phenyl)-1,2-dibromoethane leading to corresponding acetylene based on potassium 2-methylpropan-2-olate in 2-methylpropan-2-ol has been developed. Prepared acetylene ? the key intermediate for required cyclopropenecarboxylic acid synthesis ? was identified and characterized using spectral methods NMR and IR. Furthemore, the conditions for cyclopropenation reaction were studied. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 20149
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cikánková_2011_bp.pdf 882.6Kb PDF View/Open
cikánková_2011_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
cikánková_2011_op.doc 111.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account