Analyzátory otravných látek v komerčním sektoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analyzátory otravných látek v komerčním sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Balajka, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-10T18:34:11Z
dc.date.available 2012-03-10T18:34:11Z
dc.date.issued 2011-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17642
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hlásiči přítomností kouře, samotnými detektory toxických průmy-slových látek a detekcí chemických bojových látek s následně vzájemnými moderními trendy. Obsahuje známé druhy otravných látek používaných v průmyslovém a vojenském odvětví. Věnuje se státnímu systému pro ochranu obyvatelstva a zpracování krizového řízení a plánování při chemickém nebezpečí. Praktická část zahrnuje principy detektorů a obecný popis zachování se obyvatelstva v akutním případě nebezpečí vzniklé výskytem chemických látek. cs
dc.format 62 s. (11 498) cs
dc.format.extent 1459243 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analyzers en
dc.subject detectors en
dc.subject substances en
dc.subject hazards en
dc.subject population en
dc.subject protection en
dc.subject tubes en
dc.subject analyzátory cs
dc.subject detektory cs
dc.subject látky cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject obyvatelstva cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject trubičky cs
dc.title Analyzátory otravných látek v komerčním sektoru cs
dc.title.alternative Analyzers poisonous substances in the commercial sector en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the presence of smoke detectors, detectors themselves toxic industrial substances and detection of chemical warfare agents and the ensuing mutual latest trends. Has known species of poisonous substances used in industrial and military applications. He is a national system of population protection and emergency management and treatment planning for chemical hazards. The practical part includes the general principles of detectors and a description of the maintenance of the population in an acute case of occurrence of hazards caused by chemical substances. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21460
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject chemosenzory cs
local.subject detekční trubičky cs
local.subject detekce bojových plynů cs
local.subject chemosensors en
local.subject detecting tubes en
local.subject detection of war gases en


Files in this item

Files Size Format View
balajka_2011_bp.pdf 1.391Mb PDF View/Open
balajka_2011_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
balajka_2011_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account