Rozvoj města Zlín v období starostování Tomáše Bati zakladatele

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj města Zlín v období starostování Tomáše Bati zakladatele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana cs
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:21:28Z
dc.date.available 2012-03-10T19:21:28Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17729
dc.description.abstract Práce přináší ucelený popis rozvoje města Zlín v období starostování Tomáše Bati zaklada-tele. Teoretická část popisuje pozici a kompetence starosty jak v historickém kontextu, tak i dnešním pojetí veřejné správy. Součástí teoretické části je popis výzkumných metod, které byly aplikovány při historickém výzkumu, který představuje praktická část práce. Praktická část práce popisuje rozvoj města Zlín v období starostování Tomáše Bati zakladatele, průběh a výsledky obecních voleb v letech 1923 ? 1932. Práce popisuje rozvoj veřejné správy, infrastruktury, komunikace, kulturního, zdravotního a školského zázemí ve Zlíně. Úvod praktické části práce je zaměřen na historický kontext utvářeni města Zlín. Práce je obohacena o výpovědi pamětníků doby a netradiční životopis Tomáše Bati zakladatele. Součástí praktické části práce jsou také návrhy na možné využití odkazu Tomáše Bati za-kladatele v současnosti. cs
dc.format 102 s. (23 129 znaků). cs
dc.format.extent 10152747 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Tomáš Baťa zakladatel cs
dc.subject město Zlín cs
dc.subject rozvoj města cs
dc.subject starosta; volby cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject orgány veřejné správy cs
dc.subject úřady cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject Thomas Bata the founder en
dc.subject City Zlín en
dc.subject urban development en
dc.subject the mayor en
dc.subject elections en
dc.subject public ad-ministration en
dc.subject public administration offices en
dc.subject infrastructure en
dc.title Rozvoj města Zlín v období starostování Tomáše Bati zakladatele cs
dc.title.alternative The development of the municipality of Zlin while Tomas Bata, its founder, was mayor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The thesis gives a comprehensive description of the development in the town of Zlín during the times of Tomas Bata as a mayor of the town. The theoretical part describes the position and power of mayor in a historical context and the present concept of the public ad-ministration. This part also contains a description of research methods that were applied in historical research, which is included in the practical part. The practical part describes the development of Zlín during the times of Tomas Bata, the founder as a mayor, progression and results of municipal elections from 1923 to 1932. The thesis describes the development of the public administration, infrastructure, communications, as well as cultural, health and educational facilities in Zlín. Introduction of the practical part is focused on the historical coherence of forming the city of Zlín. The work is enriched by the testimony of witnesses of the Tomas Bata times and non-traditional Tomas Bata, the founder?s CV. Within the practical part of this thesis, there are also proposals for the possible use of the heritage of Tomas Bata, the founder in the present. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 21478
dc.date.assigned 2011-04-04 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
končitíková_2011_bp.pdfBlocked 9.682Mb PDF View/Open
končitíková_2011_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
končitíková_2011_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account